വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് Oats Breakfast Recipes for 09:05

വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് Oats Breakfast Recipes for

by annie
463 views, 932 days ago

വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻ ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും ഓട്സിന്റെ ഗുണങ്ങ...


ചക്കക്കുരു മെഴുക്കുപുരട്ടി | വിറ്റാമിൻ ഗുളി 09:14

ചക്കക്കുരു മെഴുക്കുപുരട്ടി | വിറ്റാമിൻ ഗുളി

by annie
403 views, 932 days ago

ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഇനി ചക്കക്കുരു കഴിക്കാം.. ചക്കക്കുരു ഒരു വര്ഷ...


കരള്‍ ഫ്രൈ|ആവിയില്‍ വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Tradit 07:12

കരള്‍ ഫ്രൈ|ആവിയില്‍ വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Tradit

by annie
514 views, 932 days ago

കരള്‍ ആവിയില്‍ വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Traditional Liver Roast Recipe Welcome to my channel, I'm Annie. :) Thanks for visiting...


മുഖം തിളങ്ങാൻ ഇത് മാത്രം മതി How to remove dark spot and dull skin 04:39

മുഖം തിളങ്ങാൻ ഇത് മാത്രം മതി How to remove dark spot and dull skin

by annie
527 views, 932 days ago

മുഖം തിളങ്ങാൻ ഇത് മാത്രം മതി How to remove dark spot and dull skin.


വീട്ടിലിനുള്ളിൽ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള് 05:01

വീട്ടിലിനുള്ളിൽ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്

by annie
145 views, 932 days ago

വീട്ടിലിനുള്ളിൽ ചെടി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും വീട്ടിൽ വളർത്താ...


പഴുത്ത ചക്ക ഈസിയായി  മുറിച്ചെടുക്കുന്ന വിധവ 10:11

പഴുത്ത ചക്ക ഈസിയായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന വിധവ

by annie
442 views, 932 days ago

പഴുത്ത ചക്ക ഈസിയായി മുറിച്ചെടുക്കുന്ന വിധവും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളും Easy Way to...


പച്ച മാങ്ങാ ഉണക്കി ഒരു വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കുന് 08:49

പച്ച മാങ്ങാ ഉണക്കി ഒരു വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്

by annie
495 views, 932 days ago

പച്ച മാങ്ങാ ഉണക്കി ഒരു വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധം / മാങ്ങാ തൊലി ഉണക്കിയത...


ഞാനും എന്റെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളും Dendrobium Orchid Plant Care 05:41

ഞാനും എന്റെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളും Dendrobium Orchid Plant Care

by annie
496 views, 932 days ago

ഞാനും എന്റെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളും ഓർക്കിഡ് നടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡി...


ജാതി കൃഷിയിലൂടെ വരുമാനം നേടാം Jathi Krishi Nutmeg Cultivation Tips 05:57

ജാതി കൃഷിയിലൂടെ വരുമാനം നേടാം Jathi Krishi Nutmeg Cultivation Tips

by annie
614 views, 932 days ago

ജാതി കൃഷിയിലൂടെ വരുമാനം നേടാൻ ചില കൃഷി അറിവുകൾ Jathi Krishi Nutmeg Cultivation Tips യുട്യൂബിൽ...


കവിൾ തുടുക്കാനും നഷ്ടപെട്ട നിറം പെട്ടന്ന് വ 03:43

കവിൾ തുടുക്കാനും നഷ്ടപെട്ട നിറം പെട്ടന്ന് വ

by annie
397 views, 932 days ago

കവിൾ തുടുക്കാനും നഷ്ടപെട്ട നിറം വീണ്ടെടുക്കാനും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്ര...


ചക്കക്കുരു വറുത്തു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ How to make tasteful 03:12

ചക്കക്കുരു വറുത്തു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ How to make tasteful

by annie
430 views, 932 days ago

I'm Annie, Welcome to my channel :) Thanks for visiting my youtube channel and Joining "TIPS For Happy Life" Family. In ths youtube channel i'm sharing ...


കേരള ഷാപ്പ് സ്റ്റൈല്‍ ബീഫ് ഉലത്തിയത് Kerala Shappu Style 09:41

കേരള ഷാപ്പ് സ്റ്റൈല്‍ ബീഫ് ഉലത്തിയത് Kerala Shappu Style

by annie
512 views, 932 days ago

കേരള ഷാപ്പ് സ്റ്റൈല്‍ ബീഫ് ഉലത്തിയത് kerala shappu style beef fry ,Beef is cooked with spices and coconut slices and curry leaves....