വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ് 04:32

വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്

by Ashy
1695 views, 2511 days ago

വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്ട് മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലി How to Get Rid...


 പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gas 06:46

പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gas

by Ashy
1518 views, 2529 days ago

പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gass Saving Tips Tips For Happy Life


പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ à´®à 08:43

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ à´®à

by Ashy
1441 views, 2541 days ago

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മരുന്ന്


ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ à´‡ ക്യാï 06:51

ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ à´‡ ക്യാï

by Ashy
927 views, 2541 days ago

ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ


മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്തഠ00:04

മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്തà´

by Ashy
1439 views, 2541 days ago

മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ വഴി


മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും 04:36

മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും

by Ashy
1715 views, 2541 days ago

മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും


test video - part -2 00:16

test video - part -2

by vshare
1171 views, 2529 days ago

test video - part -2


പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ à´®à 08:43

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ à´®à

by Ashy
1415 views, 2529 days ago

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മരുന്ന് Natural Remedies For Common Skin Problems


അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity natur 09:31

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity natur

by Ashy
1641 views, 2529 days ago

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity naturally


വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks 05:46

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks

by Ashy
1736 views, 2529 days ago

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks


ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life 06:55

ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life

by Ashy
1459 views, 2529 days ago

ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life


ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും à 06:13

ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും à

by Ashy
1538 views, 2529 days ago

ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും നൽകും Ayurvedic Homemade Bath Powder